[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum tagu : migracja

Zmiana domeny bez zgrzytu…

Zmiana domeny bez zgrzytu…

Witaj­cie.

W ostat­nim wpi­sie infor­mo­wa­łem o zmia­nie adresu bloga na http://kubofonista.net. Domenę tą zaku­pi­łem na dzień przed wyjaz­dem na wczasy. Doko­na­łem odpo­wied­nich mody­fi­ka­cji w panelu, na sta­rej posta­wi­łem odpo­wied­nie prze­kie­ro­wa­nie, popra­wi­łem linki w naj­czę­ściej uży­wa­nych wpi­sach i tu nastał pro­blem. Jak zmie­nić linki we wszyst­kich wpi­sach naraz? Pro­blem ten nasu­nął mi się w zasa­dzie pod­czas wcza­sów. Prze­cież nawet jeśli nie lin­ku­je­cie we wpi­sach to obrazki itd rów­nież pro­wa­dzą do sta­rej domeny. Można pod­piąć starą domenę do tego kata­logu co nową ale z tym róż­nie bywa. Dla­tego opi­szę jak zmie­nić swoją domenę uży­waną w Word­Pres­sie bez zgrzytów!


Czytaj więcej »

Kategoria: Internet
4
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.