[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum tagu : dzień

Dzień Programisty

Dzień Programisty

13 wrze­śnia — czy wie­cie co to za data? Dziś jest 256 dzień roku a zatem.… dzień pro­gra­mi­sty :) Dla­czego aku­rat 256 dzień? Bo 256 = 28, czyli liczba wszyst­kich moż­li­wych war­to­ści jed­nego bajta infor­ma­cji w jego 8-bitowej postaci. Wedle tra­dy­cji pro­gra­mi­ści powinni posta­rać się ten dzień uczcić w jakiś nie­ty­powy sposób :)

Życzę wszyst­kim pro­gra­mi­stom przy­jem­nej pracy, jak naj­mniej bugów a gdyby się zda­rzyły — łatwego debu­go­wa­nia, jak naj­mniej stresu oraz braku kło­po­tów z upar­tymi klientami :)


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
5
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.