[x] Drogi Czytelniku, wygląda na to, że korzystasz z oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam. Wyświetlane tu reklamy nie mają inwazyjnej formy i nie utrudnią Ci nawigacji, a środki z reklam pozwalają mi utrzymać serwis i pomagają w jego dalszym rozwoju. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Archiwum tagu : day

Dzień Programisty

Dzień Programisty

13 wrze­śnia — czy wie­cie co to za data? Dziś jest 256 dzień roku a zatem.… dzień pro­gra­mi­sty :) Dla­czego aku­rat 256 dzień? Bo 256 = 28, czyli liczba wszyst­kich moż­li­wych war­to­ści jed­nego bajta infor­ma­cji w jego 8-bitowej postaci. Wedle tra­dy­cji pro­gra­mi­ści powinni posta­rać się ten dzień uczcić w jakiś nie­ty­powy sposób :)

Życzę wszyst­kim pro­gra­mi­stom przy­jem­nej pracy, jak naj­mniej bugów a gdyby się zda­rzyły — łatwego debu­go­wa­nia, jak naj­mniej stresu oraz braku kło­po­tów z upar­tymi klientami :)


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
5
Dzień Administratora

Dzień Administratora

Dzień Admi­ni­stra­tora przy­pada na ostatni pią­tek lipca każ­dego roku i jest obcho­dzony od 2000 roku. Celem tego dnia jest wyra­że­nie uzna­nia dla pracy wyko­ny­wa­nej przez admi­ni­stra­to­rów sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych oraz telekomunikacyjnych.

Czy wie­cie, że dziś mamy taki dzień?


Czytaj więcej »

Kategoria: Z życia wzięte
1
© Kubofonista HomePage. All rights reserved.  
Icons: Sylwia Besz | Design: Theme Junkie.